Kloakarbejde på Fyn

​Kloakarbejde udføres af autoriseret kloakmester

LONICO A/S på Fyn er autoriseret kloakmester og certificeret rottespærremontør. Vi kan derfor tilbyde alle former for kloakarbejde. Ingen opgaver er for små, og ingen er for store. Vi har døgnvagt og kan rykke ud 24/7, når du oplever akutte problemer med kloakken.

Som autoriseret kloakmester og certificeret rottespærremontør indebærer arbejder vi med  kvalitetsledelse i vores daglige drift og har et kvalitetsledelsessystem (KLS). Dermed sikrer vi, at vores kunder får udført arbejde, som er i tråd med gældende love og regler samt at materialevalget er afstemt efter den enkelte opgave. Du kan derfor være helt tryg når du vælger os til kloakarbejde på Fyn.

Vi er medlem af DM&E og er derved omfattet af DM&E Kloakmestergaranti, som også er med til at sikre kunden tryghed og sikkerhed. Læs mere om DM&E Kloakmestergaranti.

 

Vi udfører alle former for kloakarbejde

Inden for kloakarbejde på Fyn udfører vi blandt andet:

Kloakarbejde Søby på Ærø

Kloakarbejde med styret underboring

Nyanlæg af kloak

LONICO A/S tilbyder alle former for nyanlæg af kloak og brønde til byggeri, både privat og erhverv. Vi kan derfor være behjælpelige, hvad enten dit projekt drejer sig om kloak til nye udstykninger eller udvidelse af eksisterende kloak.

Det er forskelligt, hvilke artikler og funktioner til rør og kloaker, der er behov for i forbindelse med nyanlæg af kloak. Tag kontakt til os, så kigger vi på opgaven og kommer med et gratis og uforpligtende tilbud.

Renovering af kloak

Ved renovering af kloak kan vi forbedre kloaksystemets effektivitet og sikkerhed, samt minimere risikoen for oversvømmelse og forurening.

Vi udfører renovering af kloaknet i form af reparationer, erstatning af beskadigede rør, udskiftning af gamle kloaksystemer eller i forbindelse med separering af regn- og spildevand.

Spildevandsløsninger

Skal dit spildevand tilsluttes offentlig kloak? Så lad autoriseret kloakmester LONICO A/S lede husspildevandet over til den nye skelbrønd, der afleder til offentlig kloak.

Etablering af rensningsanlæg i det åbne land

Vi tilbyder etablering af privat rensningsanlæg til spildevand, herunder nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg og pilerensningsanlæg. Anlæggene fås i flere størrelser og med flere funktioner. Vi står klar til at rådgive dig omkring den optimale løsning til dine behov og dit budget.

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg fungere således, at spildevandet ledes ud i en bundfældningstank, hvor de faste stoffer tilbageholdes, og væsken ledes til et nedsivningsområde, hvor den fordeles og renses af jordens mikroorganismer.

Minirensningsanlæg

Et minirensningsanlæg er et biologisk renseanlæg, der fortrinsvis anvendes på lokaliteter, hvor nedsivning ikke er mulig. Det fungerer overordnet set på samme måde som de større offentlige rensningsanlæg. Spildevandet ledes igennem anlægget ved hjælp af et pumpesystem og i anlægget renses vandet ved hjælp af mikroorganismer.

Pilerensningsanlæg

Et pilerenseanlæg kan etableres med eller uden nedsivning. Et pilerensningsanlæg uden nedsivning etableres med membran og uden udledning til naturen, mens et pilerensningsanlæg med nedsivning etableres uden membran, og spildevandet nedsiver i jorden.

Anlægget består af en bundfældningstank, der adskiller faste og flydende stoffer. Fra bundfældningstanken ledes de flydende stoffer videre til en pumpebrønd, der pumper spildevandet videre til et stort pilebed/pileanlæg. Her foregår rensningen ved, at pilebuskene optager spildevandet og fjerner nogle af de forurenende stoffer, mens vandet fordamper gennem bladene. Resten omsættes af mikroorganismer eller bindes i jorden.

TV inspektion

TV-inspektion kan bruges til fejlfinding, herunder ved mistanke om rotter, brud eller ved tilstoppet kloakledninger. Lugtgener i huset kan blandt andet komme fra problemer i kloakrøret.

En TV-inspektion benyttes typisk forud for et kloakarbejde med henblik på at lokalisere det konkrete sted, hvor problemet er, således det ikke er nødvendigt at grave hele indkørslen eller andet op.

TV-inspektion sker ved, at vi kører et kamera ind i kloakken via en brønd, hvilket muliggør at vi kan tage billeder og optage video, ligesom vi kan følge med oppe fra jorden. Derpå kan vi i samråd med kunden tage stilling til et eventuelt kloakarbejde, hvis vi konstaterer et konkret eller potentielt problem.

Ved tilstoppede kloakledninger kan vi være behjælpelige med løbende eller akut spuling.

Montering af rottespærrer

Oplever du problemer med rotter i din kloak? Så kan autoriseret kloakmester LONICO A/S hjælpe dig ved at montere en rottespærre.

En rottespærre er en effektiv form for rottesikring. Installationen forhindrer, at der trænger rotter ind i din bolig. Rottespærren kan kun åbne én vej, hvilket vil sige, at vandet kan trænge ud, men rotterne kan ikke komme ind. På den måde slipper du for at have flere problemer med rotter i din kloak.

Det er vigtigt, at rottespærren er fremstillet i et materiale, som rotten ikke kan gnave sig igennem. Vi sørger naturligvis for korrekt montering af den rottespærre, der passer til dine behov for rottesikring, og det gør vi til en konkurrencedygtig pris.

Hos os er du altid i trygge hænder

Skal vi udarbejde et tilbud på dit næste projekt med kloakarbejde?

Har du behov for kloakarbejde på Fyn? Så står vi klar til at udarbejde et tilbud. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og vi glæder os til at høre fra dig. ​Vi sender gerne en entreprenør ud – uden beregning – for at vurdere opgavens omfang, så vi kan give dig det bedste tilbud. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon (+45) 62 61 81 61 eller (+45) 21 28 54 39 eller skriv til os på morten@lonico.dk.